RELACJA Z WARSZTATÓW TANECZNYCH I POKAZU TEATRU TAŃCA
Sala BWA w Tarnowie, 6 września 2014.

Zapraszamy do wysłuchania relacji. Autor materiału Łukasz Grygiel.

WARSZTATY TANECZNE  / I grupa
Fot. Katarzyna Górowska

WARSZTATY TANECZNE / II grupa
Fot. Aleksandra Kubisztal

TEATR TAŃCA: Solo „it’s all right” - tancerka: Anna Maria Karabela.
Fot. Katarzyna Górowska