logo

 

Fundacja Kultury i Sztuki - „i Kropka”
-    idea –


 Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka” ustanowiona została przez Fundatorki Grażynę Nowak i Patrycję Nowak, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Robert Kulesza, w kancelarii notarialnej w 33-100 Tarnów, ul. Ochronek 6/3, w dniu 30. sierpnia 2013 roku. Dlaczego Kropka? Bo od kropki wszystko się zaczyna i na kropce wszystko kończy. Bo kropka jest abstrakcyjna, a jednocześnie można z niej wyczarować bardzo konkretne kształty, litery, postaci, cały świat. Jeśli kropce dorysujemy promyki, to będzie słońce. Jeśli połączymy odpowiednie kropki liniami, z pozornego chaosu punkcików wyłoni się konkretny kształt. Kropka to siła wyobraźni. I kropka!

 Celami Fundacji są:

1.  Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.
2.  Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej.
3. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych.
5. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.
6. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.
7. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci jest obszarem wymagającym szczególnego zainteresowania. Wypracowane i powielane przez lata formy edukacji przez sztukę w dużej mierze nie przystają już do współczesnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jest to dziedzina wymagająca nowatorskich rozwiązań, zarówno w sferze twórczości, jak i animacji kulturalnej.

 Postanowiłyśmy zająć się tym zagadnieniem w przekonaniu, że tworząc warunki zarówno dla twórców, jak i odbiorców, będziemy, poprzez działalność Fundacji, tworzyć nowe formy przekazu artystycznego, a innowacyjne projekty edukacyjne realizować w sposób wykraczający poza obowiązujące schematy. Dostrzegamy jak szybko zmienia się świat, jak za światem podąża sztuka dla dorosłego odbiorcy. Jednak sztuka i kultura kierowana do najmłodszych często pozostaje niezmienna od lat, jakby nie zmieniała się rzeczywistość, środki wyrazu i same dzieci. Chcemy mówić do najmłodszych współczesnym językiem o sprawach, które dotyczą naszego świata. Traktujemy dzieci poważnie, uważamy, że są najważniejszym odbiorcą sztuki i kultury, a jeśli teraz spotkają się z piękną, mądrą i pobudzającą do myślenia sztuką (teatrem, tańcem, muzyką, słowem), już zawsze będą tylko takiej szukać.

 Pobudzanie zainteresowania sztuką, rozwój artystyczny dzieci i młodzieży są wiodącym nurtem naszej działalności. Dlatego proponujemy nie tylko kompleksowe i wszechstronne warsztaty wspomagające rozwój artystyczny, intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży, czy publikacje książkowe, gry, aplikacje, ale przede wszystkim tworzymy Teatr „i Kropka”.

 Ludzie od zawsze opowiadają sobie historie. Odgrywają je, spisują. Ludziom od zawsze towarzyszy mit. Także, a może nawet przede wszystkim, dzieciom. Chcemy przepisywać historie na nowo, bo mity muszą nadążać za otaczająca nas rzeczywistością. A ta bardzo szybko się zmienia, jest całkiem inna niż kiedyś. Chcemy opowiadać odwieczne historie współczesnym dzieciom. Stawiamy na nasze wersje opowieści o miłości, radości, odwadze, sprawiedliwości, dobru. Ale też pragniemy rozmawiać o współczesnym świecie, oswajać go dla młodego widza, pokazywać, jak fascynującym miejscem jest nasza planeta. I my, ludzie. Chcemy uczyć tolerancji i otwartości. Nasz teatr to przede wszystkim nowe bajki i nowoczesna inscenizacja. Ale nie odżegnujemy się od „Czerwonego kapturka”. Jeśli go jednak zrobimy, to po naszemu.

 Warsztaty i programy edukacyjne są dopełnieniem naszych spektakli, poruszają wszelkie tematy, które pomogą współczesnym dzieciom i młodzieży lepiej, piękniej i bardziej świadomie żyć, tworząc jednocześnie warunki do rozwoju ich talentów artystycznych. Fundacja posiada w swojej ofercie autorskie projekty, m.in. warsztaty teatralne, filmowe, muzyczne, choreograficzne, plastyczne, scenariuszowe, literackie, aktorskie; warsztaty uczące dzieci zdrowego, mądrego stylu życia (warsztaty na temat zdrowego sposobu odżywiania, nauka odpoczywania i pokonywania stresu); kompleksowe programy edukacyjne, m.in. warsztaty wyjazdowe.

 Kapitałem Fundacji Kultury i Sztuki – „i Kropka” są przede wszystkim ludzie. Przekonałyśmy wiele osób do zaangażowania się w działania twórcze na rzecz dzieci i młodzieży. To często młodzi, ale uznani już twórcy. Osoby obdarzone nie tylko talentem, ale także pasją, podzielające ideę, która nam przyświeca. Współpracuje z nami także zespół autorów, twórców, dziennikarzy, krytyków, psychologów.