KGaluszka-miniKinga Gałuszka – członek Rady Fundacji
Ukończyła filmoznawstwo oraz trzy lata studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę zawodową rozpoczęła w TVP Kultura, w redakcji filmowej. Od 2006 roku pracuje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. W latach 2006-2013 zajmowała się koprodukcjami międzynarodowymi. Brała udział w panelach dyskusyjnych, wykładach, międzynarodowych warsztatach , targach filmowych; inicjatorka i współkoordynatorka inicjatywy „Docs to go!” (od 2012 roku).
Współpracuje z pozarządowymi inicjatywami edukacyjnymi (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, CEO, WSF); w 2013 roku pracowała jako tutor Dragon Forum (międzynarodowe warsztaty i pitching filmów dokumentalnych); w 2010 roku na WRiTV w Katowicach prowadziła kurs z zakresu rozwoju produkcji filmowej; od 2012 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego specjalność: dokumentalistyka prowadzi kurs filmu dokumentalnego; jako autorka współpracuje z magazynem Film Pro.