grazyna nowak1Grażyna Nowak – prezes Fundacji Kultury i Sztuki – „i Kropka”, menedżer, organizator imprez, wystaw, festiwali, wydarzeń kulturalnych; producent spektakli teatralnych, filmów promocyjnych, dokumentalnych i programów telewizyjnych; fundatorka i Prezes Fundacji „i Kropka”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, głównie (23 lata) w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego (specjalista d.s. upowszechniania kultury, kierownik organizacji widowni, asystent dyrektora, konsultant programowy, zastępca dyrektora i p.o. dyrektora naczelnego), Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Pracowniach Sztuk Plastycznych w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Tarnowskim Centrum Kultury i Operze Krakowskiej.

Swoje umiejętności poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania instytucjami kultury, projektami oraz w międzynarodowych kursach i warsztatach.

Niektóre osiągnięcia zawodowe: inicjator i współzałożyciel Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, założyciel Oddziału Związku Literatów Polskich, organizator dwunastu edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia, pomysłodawca i realizator Tarnowskiej Akademii Antycznej, członek Rady Programowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Kultury, z siedzibą w Warszawie. Podejmowała prace redakcyjne i organizacyjne na rzecz wydawnictw książkowych – „Tarnów z Melpomeną pod rękę”, „Listy na Babilon” – Księga Jubileuszowa prof. Kazimierza Brauna, kilkudziesięciu edycji Gazety Festiwalowej „TALiA”, redagowała programy teatralne, opracowywała i realizowała autorskie projekty edukacyjne, m.in. „Modna Melpomena”, „Piaskownica”, „Klasa teatralna”, ma na koncie autorski projekt edukacyjny w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +”. Autor i realizator międzynarodowego projektu Sezony Teatralne w Kołobrzegu, realizator wieloletniego programu „Poznajemy Teatr”.

Autor i organizator kampanii marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na rzecz projektów artystycznych. Organizator imprez, wystaw, koncertów, festiwali, plenerów. Autor i producent cyklicznego Magazynu Kulturalnego „W pierwszym Rzędzie Kultura”. Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Małopolskiej wyższej Szkole Ekonomicznej. Członek Rady Kultury Prezydenta Miasta Tarnowa. Otrzymała wiele nagród i podziękowań za pracę zawodową i działalność na rzecz różnych środowisk i organizacji pozarządowych, m.in. Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury 1987r.; Srebrny Krzyż Zasługi 1991r.; Honorowa nagroda – Statuetka Uskrzydlony, za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu za rok 2002, w kategorii kultura.